Wie zijn wij?

Brede School Heemskerk is een samenwerkingsverband tussen basisscholen, MET Heemskerk, d’Evelaer, Cultuurhuis Heemskerk en SportService Kennemerland.

Samen zorgen wij voor een compleet aanbod gericht op:

  • bestrijden van ontwikkelingsachterstanden
  • ondersteunen bij de opvoeding
  • beter betrekken van de ouders bij het onderwijs
  • ontwikkeling van talenten
  • gemakkelijker maken voor ouders om werk en zorg te combineren
  • vergroten van sociale samenhang in de buurt

Vanuit cultuur, sport, natuur & milieu, techniek en welzijn organiseren we activiteiten na schooltijd, in de school of op een locatie in de buurt. Het aanbod komt in overleg met de school tot stand, sluit aan bij thema’s of de lesstof van de school of is juist een aanvulling op de lesstof.
Heeft u als ouder wensen voor uw kind of uzelf, dan kun u dit kenbaar maken bij de school of bij de consulent Brede School.

 

U kunt uw zoon/dochter ook aanmelden voor activiteiten op een andere basisschool. Bij inschrijving op activiteiten van de eigen basisschool geldt een voorrangsregeling tot een week voor aanvang. Meldt u uw kind aan voor een activiteit op een andere basisschool, dan wordt hij/zij in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er voldoende plaats is, kan uw zoon/dochter met de activiteit meedoen. Circa een week voor de startdatum van de activiteit wordt u op de hoogte gebracht over starten, uitstel of annuleren.